De praktiserende læger får i sæsonen 2023/2024 desværre ikke mulighed for at give influenza- eller covidvaccination. Hold øje med din post/E-boksen for nærmere information fra Regionen. 

MEDICIN

Afhængighedsskabende medicin:

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende afhængighedsskabende medicin og arbejder på at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

  • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin, – og helst kun i en meget kort periode.
  • Man kan ikke forny recepter via vores eportal eller telefonisk på vanedannende medicin.
  • Vi fornyr kun vanedannende medicin ved en konsultation i Lægehuset.
  • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen hos sin faste læge i Lægehuset, hvor der lægges fremadrettet plan og gerne nedtrapning/udtrapning.

Du kan læse Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning her https://stps.dk/da/udgivelser/2019/vaerd-at-vide-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-i-almen-praksis/#

Antibiotika:

Antibiotika udskrives kun ved konsultation i klinikken.