VACCINATIONER, ATTESTER OG PRISER

Vi tilbyder vejledning om sundhedsforhold og rejsevaccination, såfremt rejsen kun går til et land. 

 

Ved længerevarende rejser (som fx. rygsæksrejsende, udstationeringer og eksotiske rejsemål) henvises til vaccinationsklinikker, der har ekspertisen på området.

 

Er du "ude i sidste øjeblik" skal du kontakte en vaccinationsklinik, da vi dels ikke prioriterer rejsevaccination frem for sygdom, dels ikke har alle vacciner på lager. 

 

Rejsevaccination skal betales af den vaccinerede selv, og der er ikke tilskud til rejsevaccination fra Sygesikringen eller fra det offentlige i øvrigt. Sygesikringen Danmark giver tilskud til vaccinationer.

 

Den rejsemedicinske vejledning er inkl. i vaccinationsprisen. 

 

Prisliste (der tages forbehold for prisændringer på vacciner siden opdateringen):

 

Vaccination Doser Dækker Pris pr. dose
Stivkrampe (difteri-tetanus) 1 10 år kr. 220
MFR som selvbetaler 1 Spørg personale kr. 350
Gul feber 1 Livslangt kr. 550
Hepatitis A, voksen 2 25 år kr. 500
Hepatitis A, barn 2 25 år kr. 425
Hepatitis A/B, voksen 3 25 år/livslangt kr. 675
Hepatitis A/B, barn 3 25 år/livslangt kr. 550
Hepatitis A/B, barn (Ambirix) 2 25 år/livslangt kr. 650
Hepatitis B, voksen 3 Livslangt kr. 500
Hepatitis B, barn 3 Livslangt kr. 400
Malariaprofylakse med recept 1   kr. 200
Kighoste vaccination til voksne 1 Spørg læge kr. 510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du behov for andre vacciner end ovennævnte bedes du kontakte en vaccinationsklinik. 

Har du behov for rejsemedicinsk vejledning inkl. Malariaprofylakse med recept er der et gebyr på kr. 200.

Ønsker du efter vejledning at få vaccinationen andet sted, er konsultationshonoraret for vejledningen kr. 350.

Gebyr for vaccination med medbragt vaccine kr. 250. 

Er du tidligere vaccineret, og ønsker vejledning i forhold til om du er dækket til nyt rejsemål, er konsultatoinshonoraret for dette kr. 350. På dit gule vaccinationskort kan du selv orientere dig om hvilke vacciner du har. 

Vacciner givet efter 1. februar 2017 kan ses i Det Danske Vaccinationsregister - se nærmere på http://www.sundhed.dk

 

 

 

ATTESTER

Alle attester - pånær mulighedserklæring - betales af patienten.

Priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.

   
Lægeerklæring vedr. fremtidsfuldmagt Kr. 1500,00

Motorattest

Kr. 500,00

Mulighedserklæring (betales af arbejdsgiver)  

Kr. 750,00

Varighedserklæring      

Kr. 500,00

Helbredsattest grundet natarbejde Kr. 1500

Lægeerklæring til vuggestue, børnehave eller skole 

grundet medicingivning

Kr. 300

Frihåndsattest

Kr. 300/500/750

Værgemålsattest Kr. 1000,00

Værgemålsattest med besøg

Kr. 1500,00

Ansøgning om handicapskilt

Kr. 500,00

Afbestilling af rejse (accepterer kun  FP910)

Kr. 600,00

A-kasse attest, AR 275 Kr. 533,00

Falck attest/Helbredsattest Politiet

Kr. 1.500,00

Levnedsmiddelattest

Kr. 350,00

Jordbrugattest

Kr. 500,00

Helbredsattest til brug ved adoptionsansøgning

Kr. 1.250,00

Gr. 2 patient - konsultation

Kr. 200,00

Attest, Kritisk sygdom

Kr. 500,00

Privat konsultation

Kr. 450,00

Ansøgning om enkelttilskud

Kr. 250,00

Kopi af journal

Kr. 10 pr. side, max. kr. 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSIKRINGSATTESTER

FP 220 

Kr. 600 + moms

FP 300 

Kr. 848 + moms

FP 350 

Kr. 1116 + moms

FP 360

Kr. 1116 + moms

FP 401

Kr. 1116 + moms

FP 410

 Kr. 496 + moms

FP 420

Kr. 1092 + moms

FP 430

Kr. 1092 + moms

FP 440 

Kr. 1092 + moms

FP 450

Kr. 1092 + moms

FP 460

Kr. 1092 + moms

FP 470

Kr. 1092 + moms

FP 480

Kr. 1092 + moms

FP 490

Kr. 1092 + moms

FP 500

Laves ikke i klinikken

FP 510

Laves ikke i klinikken

FP 610

Kr. 250
pr. 10 min. tidsforbrug, min. kr. 500 + moms