HVAD TILBYDER VI?

Som patient er du tilmeldt klinikken og ikke den enkelte læge.

Dog bestræber vi os på, at du ses mest muligt af samme læge, men i akutte tilfælde vil dette ikke altid kunne lade sig gøre.


Undersøgelser og behandlinger

  • Vi tager os af stort set alle relevante sygdomsmæssige opgaver.
  • Vi lægger stor vægt på at kunne klare mest muligt i primær sektor med stor vægt på kvalitet og opfølgning.
  • Vi har derfor en veludstyret klinik, der giver mulighed for EKG tagning, lungefunktionsundersøgelse, blodprøvetagning, høre- og øreundersøgelse, småkirurgi, urinundersøgelser med videre.
     

Samarbejde mellem patient og praksis

  • Vi har en spændende, men også en lang og koncentreret arbejdsdag.
  • Vi planlægger en KONSULTATION TIL AT VARE 10 MINUTTER. Dette KAN IKKE lade sig gøre i alle tilfælde.
  • Et godt samarbejde mellem patient og lægepraksis er vigtigt og indebærer bl.a., at patienten på forhånd har overvejet og afgrænset sit problem/behov, faktisk allerede ved tidsbestiillingen.

 

Vore sygeplejersker, Tina og Benedikte, tager sig primært af vore diabetes- og hjertepatienter, hvor de vil stå for de løbende kontroller, selvfølgelig i tæt samarbejde med læge. 

 

Medicinsk behandlede diabetespatienter bliver kontrolleret hvert ½ år. 

 

Kostbehandlede diabetespatienter bliver kontrolleret hvert ½ år.

 

Vores bioanalytiker/jordemoder Elin tager sig selvfølgelig af vore gravide patienter. Derudover tager Elin også en del blodprøver, og hun forestår herudover kontroller på vore lungepatienter inkl. lungefunktionsundersøgelser. Elin følger også vore osteoporosepatienter - selvfølgelig altid i tæt samarbejde med læge. 

 

Såfremt du har en kronisk diagnose, skal du én gang om året ses af læge, hvor der laves medicingennemgang og planlægges behandling for det kommende år. Elin, Tina og Benedikte er meget opmærksomme på, at disse kontroller overholdes, selvfølgelig i samarbejde med dig som patient.