VACCINATIONER, ATTESTER OG PRISER

Vi tilbyder vejledning om sundhedsforhold og rejsevaccination, såfremt rejsen kun går til et land. 
 
Ved længerevarende rejser (som fx. rygsæksrejsende, udstationeringer og eksotiske rejsemål) henvises til vaccinationsklinikker, der har ekspertisen på området.
 
Er du "ude i sidste øjeblik" skal du kontakte en vaccinationsklinik, da vi dels ikke prioriterer rejsevaccination frem for sygdom, dels ikke har alle vacciner på lager. 
 
Rejsevaccination skal betales af den vaccinerede selv, og der er ikke tilskud til rejsevaccination fra Sygesikringen eller fra det offentlige i øvrigt. Sygesikringen Danmark giver tilskud til vaccinationer.
 
Den rejsemedicinske vejledning er inkl. i vaccinationsprisen. 
 
Prisliste (der tages forbehold for prisændringer på vacciner siden opdateringen):
 
Vaccination Doser Dækker Pris pr. dose
Stivkrampe (difteri-tetanus) 1 10 år kr. 220
MFR som selvbetaler 1 Spørg personale kr. 350
Gul feber 1 Livslangt kr. 550
Hepatitis A, voksen 2 25 år kr. 500
Hepatitis A, barn 2 25 år kr. 425
Hepatitis A/B, voksen 3 25 år/livslangt kr. 675
Hepatitis A/B, barn 3 25 år/livslangt kr. 550
Hepatitis A/B, barn (Ambirix) 2 25 år/livslangt kr. 650
Hepatitis B, voksen 3 Livslangt kr. 500
Hepatitis B, barn 3 Livslangt kr. 400
Pneumokok, 23 valent 1 Min. 10 år kr. 400
Influenzavacc. 1 3 mdr.  kr. 250
Malariaprofylakse med recept 1   kr. 200

 

Har du behov for andre vacciner end ovennævnte bedes du kontakte en vaccinationsklinik. 

Har du behov for rejsemedicinsk vejledning inkl. Malariaprofylakse med recept er der et gebyr på kr. 200.

Ønsker du efter vejledning at få vaccinationen andet sted, er konsultationshonoraret for vejledningen kr. 350.

Gebyr for vaccination med medbragt vaccine kr. 250. 

Er du tidligere vaccineret, og ønsker vejledning i forhold til om du er dækket til nyt rejsemål, er konsultatoinshonoraret for dette kr. 350. På dit gule vaccinationskort kan du selv orientere dig om hvilke vacciner du har. 

Vacciner givet efter 1. februar 2017 kan ses i Det Danske Vaccinationsregister - se nærmere på http://www.sundhed.dk

 
INFLUENZAVACCINATION
 
 
 Vaccination mod influenza er gratis hvis:
  •  du har nedsat lungefunktion
  •  du har astma
  •  du har hjerte-kar sygdom
  •  du har diabetes
  •  du har nedsat immunforsvar
  •  du er førtidspensionist
  •  du er fyldt 65 år
  •  du er gravid og mere end 12 uger henne
  •  du er svært overvægtig (BMI >40)
  •  du bor sammen med en person, der er alvorligt syg og derfor IKKE SELV kan blive vaccineret. Det reducerer risikoen for at den syge bliver smittet.
 
 
 
ATTESTER
Alle attester - pånær mulighedserklæring - betales af patienten.
Priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.
 
Motorattest, 1. gangs erhvervelse  
Kr. 400,00
Motorattest, øvrige 
Kr. 500,00
Mulighedserklæring (betales af arbejdsgiver)  
Kr. 750,00
Varighedserklæring      
Kr. 500,00
Frihåndsattest
Kr. 300/500/750
Værgemålsattest Kr. 1000,00
Værgemålsattest med besøg
Kr. 1500,00
Ansøgning om handicapskilt
Kr. 500,00
Afbestilling af rejse (accepterer kun  FP910)
Kr. 600,00
A-kasse attest Kr. 450,00
Falck attest
Kr. 1.500,00
Levnedsmiddelattest
Kr. 350,00
Jordbrugattest
Kr. 500,00
Helbredsattest til brug ved adoptionsansøgning
Kr. 1.250,00
Gr. 2 patient - konsultation
Kr. 200,00
Attest, Kritisk sygdom
Kr. 500,00
Privat konsultation
Kr. 450,00
Ansøgning om enkelttilskud
Kr. 250,00
Kopi af journal
Kr. 10 pr. side, max. kr. 200,00
 
 
FORSIKRINGSATTESTER
FP 220 
Kr. 600 + moms
FP 300 
Kr. 848 + moms
FP 350 
Kr. 1116 + moms
FP 360
Kr. 1116 + moms
FP 401
Kr. 1116 + moms
FP 410
 Kr. 496 + moms
FP 420
Kr. 1092 + moms
FP 430
Kr. 1092 + moms
FP 440 
Kr. 1092 + moms
FP 450
Kr. 1092 + moms
FP 460
Kr. 1092 + moms
FP 470
Kr. 1092 + moms
FP 480
Kr. 1092 + moms
FP 490
Kr. 1092 + moms
FP 500
Laves ikke i klinikken
FP 510
Laves ikke i klinikken
FP 610
Kr. 250
pr. 10 min. tidsforbrug, min. kr. 500 + moms