FORNYELSE AF KØREKORT

Kørekort fornyes pr. 1. juli 2017 på Borgerservice.
Såfremt Borgerservice udbeder sig sundhedsmæssige oplysninger i forbindelse med kørekortfornyelse foretager vi den lægelige vurdering via en kørekortsattest, som fortsat betales af patienten.
 
Attest i forbindelse med kørekortsfornyelse koster kr. 500.
 
Til førstegangserhvervelse af kørekort skal fortsat laves en kørekortsattest.
Attest til førstegangserhvervelse koster kr. 400.