ÉN KONSULTATION

Det er altid godt at have forberedt, hvad du vil tale med lægen om, og fortæl dette i starten af konsultationen. 
En konsultation består typisk af din belysning af problemstillingen og lægens undersøgelse af dig, hererfter evt. receptudstedelse, altid et journalnotat og i visse tilfælde også en henvisning. 
Derfor kan det være vanskeligt at nå flere problemstillinger i samme konsultation, og det kan være nødvendigt at give dig en ny tid.