COVID-19

Nyttig information vedr. Covid-19

 

 

 • Du må ikke møde op i konsultationen uden forudgående aftale. 
 • Du må ikke møde op i klinikken såfremt du har feber, hoste, halssmerter, vejrtrækningsproblemer.
 • HUSK afspritning af hænder inden du træder ind i venteværelset. Sprit hænger på væggen ved toilettet i mellemgangen
 • Ved symptomer der kan være forenelige med Covid-19, såsom feber, hoste og ondt i halsen skal du ringe til os, helst i telefontiden til læge ml. kl. 8-9. Hvis vi vurderer, at der er behov for podning, vil du blive henvist hertil, og skal selv, med dit Nem-Id booke tid på https://www.coronaprover.dk/
 • Jvf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer afklares problemstillinger i vides mulige omfang via telefonkonsultation eller videokonsultation. 
 • Såfremt du har en problemstilling vi vurderer skal ses i konsultationen får du en tid hertil. 
 • Mulighed for booking af tid via Patientportalen er igen åbnet, men vi skal stadig passe på hinanden og begrænse antallet af patienter i venteværelset. Derfor henstiller vi til at du overvejer, om din problemstilling evt. kan løses via telefon eller videokonsultation. 
 • Undersøgelser såsom børneundersøgelser, celleskrab og HPV-vaccinationer, foretages hos patienter som er uden øvre luftvejssymptomer. Ring og aftal tid hertil. 
 • Såfremt det drejer sig om børneundersøgelse må du gerne foretage vægt- og højde måling på barnet inden fremmøde. 
 • For at undgå længerevarende patientophold i klinikken beder vi dig komme til aftalte tid (ikke i alt for god tid). Kom helst alene, såfremt det lader sig gøre.
 • Vi beder dig komme i en påklædning der gør det nemt for os hurtigt at foretage relevante prøver (fx. kortærmet T-shirt ved blodprøvetagning). 
 • Såfremt du har tid til blodtrykskontrol, og er i besiddelse af et blodtryksapparat, må du gerne have målt dit blodtryk inden fremmøde. 
 • Lungefunktionsundersøgelser laves ikke rutinemæssigt som vanligt, men forventes genoptaget i løbet af august måned.