COVID-19

Nyttig information vedr. Covid-19, opdateret 14.04.20

 

 

Jvf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer afklares problemstillinger i vides mulige omfang via telefonkonsultation eller videokonsultation. 

 

Vi arbejder på, at Min Læge App hurtigst muligt kommer op at køre, så der også herigennem kan foretages videokonsultation. 

 

Såfremt du har en problemstilling, der kræver en klinisk vurdering, skal du ringe til os i telefontiden. Du må ikke møde op i konsultationen uden forudgående aftale. 

 

Mulighed for booking af tid via Patientportalen er lukket, og vil fortsat være det i en længere periode.

 

Underrsøgelser såsom børneundersøgelser, celleskrab og HPV-vaccinationer, foretages hos patienter som er uden øvre luftvejssymptomer. Ring og aftal tid hertil. 

 

For at undgå længerevarende patientophold i klinikken beder vi dig komme til aftalte tid (ikke i alt for god tid).

 

Vi beder dig komme i en påklædning der gør det nemt for os hurtigt at foretage relevante prøver (fx. kortærmet T-shirt ved blodprøvetagning). 

 

Såfremt det drejer sig om børneundersøgelse må du gerne foretage vægt- og højde måling på barnet inden fremmøde. 

 

Såfremt du har tid til blodtrykskontrol, og er i besiddelse af et blodtryksapparat, må du gerne have målt dit blodtryk inden fremmøde.