HELBREDSTJEK

Har du ingen kronisk diagnose, og ønsker du at få foretaget et "helbredstjek", beder vi dig ringe til en af vore læger i telefontiden mellem kl. 8-9, hvor lægen så, ud fra dine oplysninger og såfremt det findes indiceret, kan bestille blodprøver hos vores bioanalytiker, og selvfølgelig give dig en tid hertil.