PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Klinikken gennemførte fra januar til april 2018 en patienttilfredshedsundersøgelse.

Vi uddelte ialt 260 spørgeskemaer, 38% har udfyldt skemaet, hvilket er ganske flot sammenlignet med øvrige praksis. 

En stor del af vore patienter er tilfredse med klinikken som helhed. 

Den utilfredshed der har været, kan i de fleste tilfælde henføres til vort telefonsystem og manglende diskretion i venteværelset. 

Vi har forsøgt at rette op på disse kritikpunkter, og har investeret i nyt og bedre telefonsystem med IP-telefoni, som bla. gerne skulle medføre, at samtaletiden med patienten bliver mindre samtidig med, at diskretionen er i top. Det nye telefonsystem gør det muligt for os at foretage løbende evaluering af systemet. 

Den manglende diskretion, når man som patient opholder sig i venteværelset, skulle gerne være løst med flytningen til vort nye lægehus. Sekretariatet er placeret længere væk fra venteværelset, og vi har indført en diskretionscirkel på gulvet foran skranken. 

Vi henstiller gerne til, at ALLE patienter medbringer sit sundhedskort ved henvendelse i skranken. Derved undgår vi at skulle spørge om cpr. nr. i det offentlige rum.